СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРИ ДЕЦА

МОТИВАЦИЯ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРЕНИРОВКИТЕ ПРИ ДЕЦАТА