ОСНОВНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

НОВОРОДЕНИ (1-10 ДНИ)

ОБЩ КЛИНИЧЕН И ЕХОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД В РОДИЛНИЯ ДОМ

Първият специален ортопедичен преглед за вашето бебе е в първите дни от живота си в родилния дом или в кабинетът на Детския Ортопед. Прегледът включва, общ клиничен преглед на опорно-двигателния апарат и на неврологичната система на новороденото, ултразвуково изследване на тазобедрените стави, снемане на анамнеза, оценка на рисковите фактори за вродени заболявания, за дисплазия на тазобедрената става, за кърмаческа сколиоза и конкретни съвети на майката за правилно отглеждане на детето. Специалните тестовете в тазобедрените стави на новороденото (Barlow, Ortolani, Pavel), заедно с асиметричните гънки, абдукторната контрактура, екстензионната контрактура на коляното и други данни от прегледа на специалиста са клинични показатели за бъдещи нарушения или не в подходката на детето. Прегледът е задължителен за новородените с повече от две предразполагащи фактори.

КЪРМАЧЕТА (1-2 МЕСЕЦА)

ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОБЩ КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД

Когато няма възможност в родилния дом, в кабинета или в клиниката за първия преглед от специалиста, трябва задължително всичките бебета между 5-9 седмици (1-2 месеца) да се прегледат от Детски Ортопед ехографски и клинично! Това е метод на избор със 100% ефективност, когато става от опитен специалист, напълно безвреден и безопасен, без излишно  излъчване от ренгенови лъчи за детето. Ранната диагноза на патологията на тазобедрената става е много важно, както за вида на лечението което ще се избере, както и резултатите от него. Изоставените случаи обикновено се лекуват оперативно, а ако дисплазията се диагностицира навреме, може да се лекува консервативно със специални шини.

КЪРМАЧЕТА  (4-5 МЕСЕЦ)

КОНТРОЛЕН ЕХОГРАФСКИ И КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД

Този контролен клиничен и ехографски преглед се прави при деца които са в рисковата група за развитие на дисплазия на Т.Б.С, при деца които в задължителния преглед (м/у 1-2 месеца) ставата беше със забавено развитие, при преценка за неправилно отглеждане след основния преглед от родителите, при желание на родителите за тяхното спокойствие и при обща преценка на специалиста. В този период се появява и се вижда ехографски ядрото на вкостяването на бедрената глава. Това е белег за правилното развитие на ставата. По време на преглед се обяснява на родителите и за подготовката за първите стъпки на детето. Също с този преглед се установява и евентуални пропуски или грешки от специалиста при основния преглед или пък от неправилно отглеждане се откриват проблеми които не са късно да се елиминирам консервативно.

СЛЕД ПРОХОЖДАНЕТО

КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД И СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО РАЗВИТИЕ

След първите стъпки на Вашето дете родителите се притесняват ако стъпва правилно, какви обувки трябва да носи, как трябва да сяда, нормално ли се развива скелетно-мускулната система и други основни въпроси за които отговаря специалиста.

В тази възраст, детския ортопед, също контролира правилното развитие на опорно-двигателния апарат на детето, развитието на плоскостъпието, сколиоза, кифоза, лордоза и евентуално проблеми в прохождането на детето – ако ходи на пръсти, ако ходи накриво, ако трие коленната и др.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЦА  (3,5 до 4 год.)

ПРОФИЛАКТИЧЕН ОБЩ ПРЕГЛЕД С ПЛАНТОГРАФИЯ

Профилактичното изследване на тази възраст, която е предназначено за да се контролира и да осигури правилното развитие на опорно-двигателния апарат на детето си, има за цел, да се предотврати плоскостъпието и други ортопедични заболявания, като например ходене с вътрешна или външна ротация, сколиоза, кифоза, и т.н. Клинично се изследва детето от главата до петите. Изследваме мобилността на цялото стъпало, функцията на ахилесовото сухожилие, функцията на всичките мускули на долния крак, специални клинични тестове за да се разграничи гъвкавото от ригидно плоско стъпало, изследване за допълнителна кост в стъпалото (което понякога предизвиква болезненост при ходене, деформация на стъпалото и дискомфорт), евентуалното износване на обувките от малкия пациент и заедно с подходящия анализ на подходката и специалните упражнения получаваме нужната информация: ако има налични гръбначни изкривявания, ако има данни за плоскостъпие и как е натоварването в различните точки на стъпалото  (петата, главите на метатарзалните кости и др.), и други важни показатели за точното определяне на плоскостъпието. При отклонения от нормата може да се прави плантография -статична и динамична и се вземат подходящите мерки за лечение на състоянието или заболяването.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЦА (6,5 до 7 год).

ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД И СПОРТНО-МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Профилактичния преглед на детето в тази възраст, включва специален спортно-медицински тестове за правилно спортно ориентиране на децата и избор на подходящ спорт за тях.

В тази възраст, специалиста, също контролира правилното развитие на опорно-двигателния апарат на детето с цел, да се предотврати плоскостъпието и други ортопедични заболявания, като например ходене с вътрешна или външна ротация, сколиоза, кифоза, и т.н. Клинично, от специалиста, се изследва детето от глава до петите и заедно с подходящия анализ на подходката и специалните упражнения получаваме цялата тази информацията: ако има налични гръбначни изкривявания, ако стъпалото се натоварва правилно, точките на  натоварването в повърхността на стъпалото, данни за плоскостъпие и как е натоварването в различните точки (петата, главите на метатарзалните кости и др.). При отклонения от нормата се прави плантография -статична и динамична и се вземат подходящите мерки за лечение на състоянието или заболяването.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЦА М/У 10-11 ГОД.

ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗА СКОЛИОЗА И ПЛОСКОСТЪПИЕ

Профилактичното изследване на тази възраст, която е предназначено за да се контролира и да осигури правилното развитие на опорно-двигателния апарат на детето

1.Изследване и профилактика за сколиоза, кифоза, лордоза

2.Спортно-медицинско изследване и тестове за правилно спортно ориентиране

3.Изследване и профилактика на плоскостъпието и анализ на подходката.

При отклонения от нормата се прави плантография -статична и динамична и се вземат подходящите мерки за лечение на състоянието или заболяването.